วิธี Permit SELinux

วิธีจัดการกับ SELinux ทำได้ไม่ยาก ขั้นแรกเราต้องการเครื่องมือสำคัญโดยการติดตั้ง setroubleshoot ผ่าน yum # yum install -y setroubleshoot เมื่อได้เครื่องมือแล้ว ใน /var/log จะมี folder ใหม่ชื่อ audit เกิดขึ้น โดยจะมีไฟล์ชื่อ audit.log ซึ่งบรรจุ...