วิธีเพิ่ม Font-Awesome ลงใน ionic3

ติดตั้ง module ที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง font-awesome ลงใน project ด้วย npm npm i –save font-awesome แก้ไขไฟล์ node_modules/@ionic/app-scripts/config/sass.config.js โดยเพิ่ม font-awesome ลงในรายการตามรูป includePaths: [...