วิธีลง node-sass บน Linux ด้วย user root

ปกติแล้ว การใช้ root user ติดตั้ง node module เป็น practice ที่แย่มากเนื่องจาก node module หลายตัวมีปัญหาเชิง security อยู่ ถ้าได้ root privilege อาจจะทำให้ระบบของเราตกอยู่ในความเสี่ยงได้ แต่ถ้าจำเป็นจริงๆ เช่น ทำแบบนี้มานานแล้ว และแก้ไขลำบาก ก็อาจจะลองใช้วิธีนี้ได้...

วิธี Permit SELinux

วิธีจัดการกับ SELinux ทำได้ไม่ยาก ขั้นแรกเราต้องการเครื่องมือสำคัญโดยการติดตั้ง setroubleshoot ผ่าน yum # yum install -y setroubleshoot เมื่อได้เครื่องมือแล้ว ใน /var/log จะมี folder ใหม่ชื่อ audit เกิดขึ้น โดยจะมีไฟล์ชื่อ audit.log ซึ่งบรรจุ...

Ionic Deep Link

Deep Link คือ URL ที่ Ionic App (ทั้ง Mobile และ Web) ใช้อ้างอิงถึงตำแหน่งของข้อมูล/หน้า หนึ่งๆ ที่อยู่บนแอพลิเคชั่นโดยตรง มีประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้กับ User ในการเข้าถึงข้อมูลหรือหน้านั้นๆ โดยตรงจากแหล่งภายนอก เช่น การแชร์ หรือจาก Search Result Deep Link ของ...

Ionic3 + BS4 + FA5

บทความนี้บันทึกวิธีเพิ่ม Bootstrap 4 (BS4) และ Font-Awesome 5 (FA5) เข้าไปในโปรเจคที่พัฒนาบน Ionic3 Check List ติดตั้ง Library ที่จำเป็นทั้งหมดก็อปปีไฟล์ Asset ที่จำเป็นทั้งหมด ไปที่ /wwwเพิ่มไฟล์ scss ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงในกระบวนการ Compile ของ SASSทำให้ build...

Preprocessor ที่เกี่ยวกับ Board ของ Arduino IDE

Arduino IDE จะกำหนด Preprocessor ที่เกี่ยวกับบอร์ดที่เลือกไว้ 2 ตัวคือ F_CPU กับ ARDUINO_ เช่น #define F_CPU 16000000L #define ARDUINO_AVR_UNO ค่าของ F_CPU ณ ขณะที่เขียน Blog นี้ มีอยู่ 2 ค่าคือ 16000000L (สำหรับ chip 16MHz) และ 8000000L (สำหรับ chip 8MHz) ค่าของ...

วิธีเพิ่ม Font-Awesome ลงใน ionic3

ติดตั้ง module ที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง font-awesome ลงใน project ด้วย npm npm i –save font-awesome แก้ไขไฟล์ node_modules/@ionic/app-scripts/config/sass.config.js โดยเพิ่ม font-awesome ลงในรายการตามรูป includePaths: [...