Join Us

User Interface Designer

 • เข้าใจความรู้สึกของ “end user” เป็นอย่างยิ่ง
 • รักที่จะผูกมิตรประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ซอฟต์แวร์ กับซอฟต์แวร์
 • รักศิลปะ รักโลก อยากเห็น อยากสร้างซอฟต์แวร์สวยๆ ไว้ประดับโลกใบนี้
 • รู้จัก HTML5 / CSS3 / TypeScript / JavaScript เป็นอย่างดี
 • ถ้าหากเคยพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย AngularJS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ชอบอัพเกรดตัวเอง ไม่ยอมปล่อยตัวเองให้ตก Technical Trends

Web Service Developers

 • ชอบความแข็งแกร่งทนทาน คิดถึงประสิทธิภาพ และความทนทานเป็นชีวิตจิตใจ
 • ใช้สมองซีกซ้ายมากกว่าสมองซีกขวา คิดเป็นระบบ ตัดสินใจด้วยข้อมูล
 • มีระเบียบวินัยในชีวิต
 • มี Linux, PHP8, MySQL, Apache httpd server เป็นเพื่อนสนิท
 • ถ้าหากเคยพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย Laravel Framework มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เคยเขียนหรืออย่างน้อย เข้าใจแนวคิดของ Service-Based Software
 • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ชอบอัพเกรดตัวเอง ไม่ยอมปล่อยตัวเองให้ตก Technical Trends

 

 

ทุกตำแหน่ง

 • เรามีข้อเสนอทั้ง Full-time, Part-time หรือเป็น Job (Project)
 • สำหรับตำแหน่ง Full-time หลังจากพ้นช่วงทดลองแล้วเรามีออพชั่นให้ทำงานจากบ้าน (work-at-home) ผ่านโครงข่าย VPN ของเรา
 • ถ้าไม่มีทีม เรายินดีหาเพื่อนร่วมทีมให้ ที่สำคัญเราไม่สนใจวุฒิการศึกษา ขอแค่รักการพัฒนาซอฟต์แวร์ และทำงานได้จริงก็พอแล้ว

สนใจ ส่งเมล์ประวัติการทำงานของท่านมาที่ webmaster@pinacono.com ไม่จำกัดเวลา และสถานที่

 

 

Contact Us