วิธีลง node-sass บน Linux ด้วย user root

ปกติแล้ว การใช้ root user ติดตั้ง node module เป็น practice ที่แย่มากเนื่องจาก node module หลายตัวมีปัญหาเชิง security อยู่ ถ้าได้ root privilege อาจจะทำให้ระบบของเราตกอยู่ในความเสี่ยงได้ แต่ถ้าจำเป็นจริงๆ เช่น ทำแบบนี้มานานแล้ว และแก้ไขลำบาก ก็อาจจะลองใช้วิธีนี้ได้...