Web Application Development

บริการพัฒนาซอฟต์แวร์บนพื้นฐานเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และเวบ โดยทีมพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญคุ้นเคยกับระบบซอฟต์แวร์แบบเวบแอพพลิเคชั่น

IT Support and Consulting Service

    บริการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบไอที การเก็บสำรองข้อมูล ให้คำปรึกษาสำหรับการปรับปรุง และขยายระบบเพื่อลดค่าใช้จ่ายทางด้านไอทีที่ไม่จำเป็น และรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต    

Internet Hosting

    บริการให้เช่าเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เน็ต โดยมีเซิร์ฟเวอร์หลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ ทั้งสำหรับการทำเวบไซต์, อีเมล์, VPN หรืออื่นๆ ทั้งในรูปของ Dedicated Server, Shared Server หรือ Cloud Server    

บริษัท พินาโคโน จำกัด – Pinacono Co., Ltd.

เราคือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส (Open Source Software) ในธุรกิจ เราให้บริการโซลูชั่นซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจและระบบออนไลน์ ด้วยซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่คัดสรรมาอย่างดี โดยทีมงานวิศวกรซอฟต์แวร์ โปรแกรมเมอร์ และวิศวกรระบบโครงข่าย ที่มีประสบการณ์มากกว่ายี่สิบปีในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และไอซีที

บริการของเราครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนและออกแบบระบบไอทีที่รองรับการใช้งานในธุรกิจของท่านโดยยึดหลักการความคุ้มค่า และประสิทธิภาพ การบำรุงรักษาระบบไอที ช่วยแก้ไขปัญหาการใช้งาน การป้องกันและรักษาความปลอดภัย และการขยายระบบเพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจของท่าน

เราให้บริการภายใต้พันธกิจที่มุ่งให้ธุรกิจของคนไทยได้รับประโยชน์จากซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สูงที่สุด และมีเป้าหมายสูงสุดที่การได้เป็น “พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอที” ของธุรกิจของท่าน

ลูกค้าของเรา

Products & Services

Web Application Development

บริการพัฒนาซอฟต์แวร์บนพื้นฐานเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และเวบ โดยทีมพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญคุ้นเคยกับระบบซอฟต์แวร์แบบเวบแอพพลิเคชั่น

Internet Servers and Cloud Services

บริการเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เน็ตสำหรับงานธุรกิจ เช่น Web Hosting สำหรับเวบไซต์ของบริษัท, e-mail Server, บริการ Virtual Private Network ทั้ง Dedicated Server และ Cloud Server

IT Support and Consulting

บริการติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบทางไอทีต่างๆ ขององค์กร ให้บริการคำแนะนำการเลือกใช้โซลูชั่นทางไอทีที่เหมาะกับธุรกิจของท่าน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ระบบไอทีสูงสุด

Web Application

 

เวบแอพพลิเคชั่น คือแนวทางของซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นแนวใหม่ที่ไม่ต้องการการติดตั้ง บำรุงรักษาง่าย ไม่จำกัดผู้ใช้งาน และเมื่อใช้ร่วมกับโซลูชั่นทางด้าน Remote Office ของพินาโคโนแล้ว ท่านจะสามารถใช้งานเวบแอพพลิเคชั่นของท่านได้จากที่ไหนก็ได้ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยยังคงระดับความปลอดภัยไว้เสมือนท่านนั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศเอง

พินาโคโนคือผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเวบและอินเตอร์เน็ต ด้วยประสบการณ์ในสายงานพัฒนาเวบแอพพลิเคชั่นมายาวนานกว่าทศวรรษ ตั้งแต่ยุคเริ่มแรกของเวบแอพพลิเคชั่น เกาะติดกระแสเวบเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด จึงมั่นใจได้ว่าแอพพลิเคชั่นของท่านจะไม่ตกยุคเร็วเหมือนแอพพลิเคชั่นแบบอื่น

 

End-User คือศูนย์กลาง

 

การออกแบบซอฟต์แวร์ของเรา มุ่งเน้นที่วิธีการใช้งานของ End-User เป็นสำคัญ ด้วยตระหนักว่าซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งๆ จะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับมีผู้ใช้งานมันหรือไม่ เราให้ความสำคัญกับมุมมองของ End-User เป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนา เพื่อให้เราในฐานะฝ่ายพัฒนา กับผู้ใช้งานมีมุมมองต่อตัวซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตรงกัน เป็นหลักประกันว่าซอฟต์แวร์ที่ได้จะเป็นไปตามที่ผู้ใช้งานคาดหวังมากที่สุด

 

รีลีสเวอร์ชั่นใหม่ทุก 2 สัปดาห์

 

การบริหารจัดการความคาดหวังของผู้ใช้งานคือหัวใจสำคัญของการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ เราจึงกำหนดให้มีการรีลีสซอฟต์แวร์ที่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาทุกๆ 2-3 สัปดาห์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานได้สัมผัสประสบการณ์การใช้งานจริง และสามารถให้ความเห็นได้ถูกต้อง

 

Internet Server

 

บริการให้เช่า Server พร้อมการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบผู้ใช้รายเดียว (Dedicated Server) หรือแบ่งเช่า (Shared Server) ทั้งแบบ Physical Server และ Cloud Server เพื่อใช้งานเป็นเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ เช่น เวบเซิร์ฟเวอร์, อีเมล์เซิร์ฟเวอร์ หรืออื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ

 

Mail Server

 

ระบบอีเมล์เซิร์ฟเวอร์สำหรับใช้งานได้จากทุกที่ที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย การป้องกันเมล์ขยะ และไวรัส ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ได้หลากหลายชนิด ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพาต่างๆ

 

Virtual Private Network

 

พินาโคโน ช่วยคุณสร้างโครงข่ายเสมือนของคุณเองบนอินเตอร์เน็ต สื่อสารผ่านโครงข่ายนี้เสมือนหนึ่งเป็นโครงข่ายส่วนตัวของคุณ ด้วยการเข้ารหัส และระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในสถาบันการเงิน ขยายขอบเขตของสำนักงานของคุณออกไปอย่างไรขอบเขต

 

IT Support Service

 

บริการของเรา เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งที่เร่งด่วน และที่กำลังจะกลายเป็นปัญหาในอนาคต มองไปที่ความต้องการทั้งที่ปรากฎชัดและที่แอบแฝงอยู่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลขั้นต้นสำหรับการออกแบบระบบและวางแผนรองรับการเติบโตของระบบไอทีของท่าน โดยนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่านให้เลือกอย่างหลากหลาย ลดภาระผูกพันกับเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง มุ่งเน้นประโยชน์ใช้งาน ประสิทธิภาพ และทิศทางของธุรกิจของท่านเป็นสำคัญ

 

Initial Support Service

 

เริ่มต้นการให้บริการโดยการรับฟังปัญหาเร่งด่วน วิเคราะห์หาสาเหตุ และวางแผนแก้ไข ลงมือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนจนลุล่วง และวางแนวทางการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานของท่านมากที่สุด

 

Remote Support

 

บริการ Remote Support ให้บริการได้ภายใน 1 ชั่วโมง (ในชั่วโมงทำการ) โดยผ่านอินเตอร์เน็ต ไม่ต้องรอให้เราเดินทางถึงหน้า งาน ลดความสูญเสียที่ไม่จำเป็นจากการรอให้ทีมบริการเดินทางถึงหน้างาน ที่สำคัญ ยังสามารถรับบริการนี้จากที่ใดก็ได้ที่ท่านสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

 

On-Site Support

 

สำหรับปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงผ่านทางอินเตอร์เน็ต (เช่นปัญหาเกี่ยวกับระบบโครงข่าย หรือปัญหาทางฮาร์ดแวร์) ทีมวิศวกรของเราพร้อมจะไปให้บริการท่านถึงหน้างานภายใน 1 วันทำการ (รวมเวลาเตรียมการ)

 

Disaster Prevention

 

บำรุงรักษาระบบเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยบริการ IT System Health Check – วิเคราะห์สถานะของระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อแจ้งเตือนในกรณีที่มีแนวโน้มจะเกิดปัญหา ตลอดจนการตั้งระบบ Backup ข้อมูลเพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูลจากปัญหาพื้นๆ แต่รุนแรงอย่างเช่นปัญหากระแสไฟฟ้า ไวรัส และการบุกรุกของผู้ไม่ประสงค์ดีต่อธุรกิจของท่าน

 

IT Consulting

 

มุ่งเน้นที่จะเป็น “มิตรทางไอที” ของธุรกิจท่าน โดยการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีทางไอทีใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของท่าน โดยมุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพ และภาพลักษณ์ขององค์กร ตลอดจนรับหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาในการติดต่อกับผู้ขายผลิตภัรฑ์ และให้บริการไอทีอื่นๆ เพื่อลดปัญหาเรื่องการทำความเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

Contact Us

ที่อยู่

บริษัท พินาโคโน จำกัด
232/7 ซ.สุขุมวิท 101 (ปุณณวิถี 8)
บางจาก พระโขนง 10260
ประเทศไทย โทร. 02 730 5074
Fax: 02-331-3682
email: info@pinacono.com
เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.30 – 17.00 น.
Social Network 

Feedback & Enquiry

Office