1. สร้าง Folder /app-scripts-config (หรืออื่นๆ ตามต้องการ)
 2. แก้ไข package.json เพิ่ม code ต่อไปนี้

  "config": {
  "ionic_copy": "./app-scripts-config/copy.config.js",
  "ionic_sass": "./app-scripts-config/sass.config.js"
  },

  สามารถเพิ่ม config อื่นๆ ได้ตามต้องการ – ดูรายชื่อ config file จาก /node_modules/@ionic/app-scripts/config
 3. ก็อปปีไฟล์ต้นฉบับจาก node_modules/@ionic/app-scripts/config มาไว้ที่ /app-scripts-config (หรือชื่ออื่นตามที่สร้างไว้ในข้อ 1)
 4. แก้ไขรายละเอียดใน config ตามต้องการ