ปกติแล้ว การใช้ root user ติดตั้ง node module เป็น practice ที่แย่มากเนื่องจาก node module หลายตัวมีปัญหาเชิง security อยู่ ถ้าได้ root privilege อาจจะทำให้ระบบของเราตกอยู่ในความเสี่ยงได้ แต่ถ้าจำเป็นจริงๆ เช่น ทำแบบนี้มานานแล้ว และแก้ไขลำบาก ก็อาจจะลองใช้วิธีนี้ได้

npm i [-g] --unsafe-perm node-sass

ออพชั่น “–unsafe-perm” คือหัวใจสำคัญครับ แต่จะให้ดี ควรจะลง node module ใหม่ด้วย privilege ของ user จะเป็นการแก้ที่ถูกจุดกว่าครับ